Hjem
 
 
 
 

Tilbake.
 
Rasestandard - fransk vedder

Vektskala

Alder i måneder: Idealvekt i kg: Voksen:
4 inntil 5 mnd. 3,9 0,00 - 4,80 kg - 0 poeng
5 inntil 6 mnd. 4,5 4,81 - 5,20 kg - 3 poeng
6 inntil 7 mnd. 5,0 5,21 - 5,50 kg - 4 poeng
7 inntil 8 mnd. 5,3 5,51 og høyere - 5 poeng

Poengskala

  A
fargede og hvite

B
tegnede

Vekt 5 5
Rasepreg og presentasjon 20 20
Kroppsform 40 20
Pelsens tetthet 10 10
Pelsens kvalitet 10 10
Farge 10 10
Tegning   20
Kondisjon 5 5
Sum poeng 100 100

Ører
Øverst oppe på hodet sitter to kraftige øreknuter, som er bekledd med lange hår. Fra øreknutene henger, sett fra siden, ørene rett ned ved hver sin side med lydåpningen innover. Sett forfra, henger ørene i en svak innadvendt (konveks) bue. Ørene er rørformede ved roten og de bretter seg ut i en godt avrundet skjeform. Ørene er kraftige og godt behåret. Lengden målt fra spiss til spiss skal være minst 36 cm. Ørelengden skal harmonere med kroppstørrelsen.

Hode
Hannens hode er meget kort og kraftig med bøyd (konveks) neserygg, bred panne og fyldige kinn. Hunnens hode er noe lengre og smalere, men selv her gjelder det at jo kortere, bredere og mer avrundet hodet er desto bedre er hodeformen.

Hals
Kort og meget kraftig. Inntrykket skal være at hodet sitter direkte på kroppen.

Hakepose
Hanner skal ikke ha hakepose. Det kan forekomme såkalt hakeskjegg. Dette er en tynn hudfold.
Hunner kan ha en liten hakepose. Hos eldre hunner kan den være ganske stor. Ved bedømmelse av hakepose skal dyret sitte i oppreist stilling.

Vanlige feil som medfører poengfradrag
Mindre avvik fra rasepreg og idealtypen.Smalt hode og panne hos hanner og grovt hode hos hunner, spiss nese og ujevn neseprofil. Hode og ører som ikke harmonere med kroppsstørrelsen. Små øreknuter. Tynne ører og dårlig avrunding, feilaktig ørestilling. Stor hakepose hos hunner. Dårlig presentasjon.

Diskvalifiserende feil
Store avvik fra rasepreg. Periodevis opprettstående ører, ett eller begge. Kortere ører enn 36 cm. Sterkt hengende, dobbel eller skjev hakepose hos hunner. Kraftig hudfold på brystet eller beina. Hakepose eller antydning til det hos hanner.


Kroppsform
En typisk vedder har kompakt kroppsform. Den skal være preget av en tung, bred og massiv kraftfullhet. Av alle raser har vedderen den korteste kroppen i forhold til vekten. Den korte kroppen skal ha god bredde framme og bak.

Bryst
Meget bredt og fast.

Rygg
Meget bred og kraftig med god muskelatur.

Rygglinje
Rygglinjen går fra nakken til krysset i en meget svak bue (konveks). Derifra i en jevn bue (kvartsirkel) som slutter ved haleroten.

Bein
Frambeina er meget kraftige, korte og rette, samt bredt adskilte noe som gjør at kaninen får en lav kroppstilling, og de bærer kroppen fritt opp fra underlaget. Skulderbladene sitter tett inntil kroppen. Kaninen skal stå på labbene. Bakbeina er meget kraftige og skal bæres parallelt med kroppen.

Lår
Kraftige, muskuløse uten framtredende bein og med innsidene tett inntil kroppen.

Hale
Normalt utviklet, rikt behåret og skal ligge inntil kroppen.

Vanlige feil som medfører poengfradrag
Mindre avvik fra idealstørrelsen. En svak og spinklere kroppsbygning hos hanner. Langstrakt kropp.
Smalt bryst. Svak ryggmuskelatur, ujevn rygglinje. Framtredende skulderblad, svake og tynne frambein, lett gjennomtramp, bakbeina ikke paralle med kroppen, høyt markert kryss. Svairygget. Steilt eller flatt kryss. Utstående lår.

Diskvalifiserende feil
Totalt avvik fra de foreskrevne proporsjonene. Spiss rygg, sterk gjennomtramp på frambeina. Hjulbeint eller kalvbeint.
Halen skjev i haleroten, brutt eller kroket. Meget kort, svakt utviklet hale.


Pels
Relativt tett, lang og grov pels


Farge
Rasen er godkjent i samtlige av standardens godkjente farger, samt hvit rødøyd og blåøyd

Øyenfarge: i overensstemmelse med respektive pelsfarge. Klofarge: i overensstemmelse med respektive pelsfarge.


Tegninger
Rasen er anerkjent i alle standardens godkjente tegninger.

Øyenfarge: i overensstemmelse med respektive tegningsfarge. Klofarge
: i overensstemmelse med respektive tegningsfarge.